راسان هجری و چند نکته

۲ مرداد ۱۳۹۷

قربانیان امسال جوانان بی تجربه تازه پیوسته اند نه حزبی های قدیمی! این یعنی مانور و ژست مبارزه نه مبارزه!

خبر فوری؛قادر وریا استعفا داد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ابن مسائل بیانگر وضعیت وخیم و بحرانی حزب دمکرات است که اختلافات شخصی و سلیقه ایی و کشمکش های موجود بین اعضای رهبری، این حزب را به سراشیبی سقوط و انحلال کشانده است.

1 2 3 7