پیام ” کن ” به ” پ ک ک “

۵ خرداد ۱۳۹۷

این پیام رونوشت های زیادی دارد که شاید یکی از گیرندگان دیگر این پیام مسعود بارزانی و پارتی باشند

دیار و نادیار

حزب تازه تأسیس «پ.ک.ک»

۹ دی ۱۳۹۵

حزب دمکرات با انتشار اطلاعیه ای حزب پ.ک.ک/پژاک را یک حزب تازه به دوران رسیده معرفی نموده است.

1 2 3 4