آیا قاسملو مأمور حزب توده بود؟

خاطرات غنی بلوریان:

آیا قاسملو مأمور حزب توده بود؟

مطلب ذیل برشی از کتاب ئاله کوک نوشته غنی بلوریان از اعضای جداشده رهبری حزب دمکرات است که مشتمل بر نکات مبهمی از همکاری قاسملو با حزب توده است!

” در بخش جلسه تهران، به جریان نامه ای اشاره نمودم که عبدالرحمان قاسملو می بایستی آن را در اروپا با مسئولان حزب کمونیست شوروی و رهبری حزب توده تحویل نماید. نامبرده در سال ۱۳۳۶ یعنی زمانی که من در تبریز زندانی بودم، از اروپا برگشته بود. در آن هنگام عزیز یوسفی آزاد بود. رحمان عزیز را دیده بود و به او گفته بود که نامه های حزب کمونیست شوروی و رهبران حزب توده را رسانده ام. وی مبلغ ۱۵۰۰ تومان نیز به عزیز داده و گفته بود: این مبلغ را برادوان روسی فرستاده اند. بعدها روشن شد که قاسملو، مسئولان شوروی را ندیده و هر دو نامه را به رادمنش که در آن زمان دبیرکل حزب توده بود تحویل داده و پول را نیز او فرستاده نه حزب کمونیست شوروی.

هر چند عبدالرحمان قاسملو، به ما، رهبران حزب دمکرات اطمینان داده بود که برای حفاظت از اعضای حزب دمکرات و برای اینکه تشکیلات حزب دمکرات افشا نشود، همکاری را با حزب توده قطع نماید ولی او پس از قولی که داده بود هم چنان ارتباطش را حفظ کرده و حتی ماموریت یافته بود که از قطع ارتباط بدنه تشکیلات حزب دمکرات با حزب توده جلوگیری نماید. حزب توده، هم چنین به قاسملو ماموریت داده بود که به تهران رفته و با ارسلان پوریا تماس برقرار نموده، و بدنه حزب دمکرات را درتهران به ارسلان پویا وصل نماید.”

اینها برگی از دفتر خاطرات غنی بلوریان از بنیانگذاران حزب دمکرات کردستان است که در کتاب ئاله کوک می توان یافت.حال خود قضاوت کنید، آیا عبدالرحمان قاسملو مأمور حزب توده بوده است؟

خاطر نشان می سازد، کتاب ئاله کوک توسط غنی بلوریان در سال ۱۹۹۷ در استکهلم به چاپ رسید و ترجمه آن توسط رضا خیری مطلق در سال۱۳۸۲ توسط مؤسسه رسا در تهران به چاپ رسید.

ادامه دارد … .

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.