پیام همدردی خالد عزیزی با حزب دمکرات (جناح هجری)

دیار و نادیار

خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات (جناح انشعابیون) در پی پیامی درگذشت پیشمرگه های حزب دمکرات کردستان ایران را به آنها تسلیت گفت. در این پیام خالد عزیزی بر اتحاد دو جناح تأکید می کند. مبارزه مسلحانه و اجتناب از اتحاد را بی مسئولیتی سران حدکا می داند.
در ادامه این پیام امده است: « آیندەی مبهم جنبش کرد در کردستان ایران و پرهزینە بودن حضور مبارزانمان در داخل خاک کردستان ایران و پیامدهای سیاسی، نظامی و امنیتی این وظیفەی مبرم و سترگ، از ما می‌خواهد کە هر دو طرف، موضوع اتحاد مجدد دمکراتها را بیش از پیش در دستورکار خود قرار دهیم. فعال شدن دوبارە همچنین آرمان مقدس احیای مبارزە و مقاومت در این بخش از کردستان از ما می‌خواهد کە با روحیە و دیدگاه و خوانشی مسئولانەتر، بە پرکردن شکاف میان دمکراتها همت گماریم.»

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.