حسن شرفی و تیمور مصطفائی تهدید به انشعاب کردند.

پس از ارائه طرح ساختار جدید توسط مصطفی هجری، این رویکرد  موافقان و مخالفانی داشت. از جمله موافقین طرح، پیشمرگه ها، کادرهای میانی و بدنه گروه که از مدیریت های میانی و واسطه ای هزینه بر و تبعیض گرا خسته شده بودند و از جمله مخالفین طرح اعضای مطرح کمیته مرکز ی و دفتر سیاسی که سالها در رؤیای قدرت به سر می بردند و یک شبه موقعیت خود را بر باد می دیدند می باشد. نه تنها جانشینی هجری، بلکه بقا در مرکزیت نیز برای آنها با اما و اگر مواجه شده است.

هجری نیز با شعار خارج کردن افراد سن بالا از مدیریت های اجرائی حزب، در صدد نوعی کسب محبوبیت و مشروعیت در میان بدنه است .

حالا دیگر کار بالا گرفته و افرادی مانند حسن شرفی و محمد نظیف قادری، علناً مخالفت خود را با طرح تغییر ساختار بیان می کنند و از سویی به دنبال تقویت باند منصوب به خود در کنگره هستند. غافل از آنکه هجری پیش از آنها انتخابات کنفرانس ها را مهندسی کرده و نفرات متمایل به خود را به کنگره فرستاده است اگر نگوییم در اغلب کنفرانسها، در بیشتر آنها برنده بوده است.

حسن شرفی علناً تهدید به امکان انشعاب می کند. اما از این نمی گوید که این انشعاب از جانب چه کسی یا کسانی و یا چگونه می تواند مطرح شود؟

اما طرح هجری در مرکزیت حامیانی نیز دارد. حامیانی که انتظار می رود پس از کنگره ۱۶ بازوهای اجرائی هجری در تغییر ساختار باشند. افرادی نظیر کریم پرویزی، محمدصالح قادری و حتی محمد صاحبی از حامیان جدی طرح هجری هستند.

صف بندی ها از این هم شفاف تر شده است. به جز شمالی ها و هورامی ها افراد مستقلی از قبیل طاهر محمودی نیز مخالف جدی طرح هستند. لقمان مه فر و یا افراد نظامی کاری نظیر سید عزیز نیک جویان نیز در جرگه مخالفین هجری قرار دارند.

احتمال زد و خورد فیزیکی، تیراندازی های ناخواسته و حتی بالاتر از این نیز بر سر قدرت متصور است.

شاهو حسینی که همیشه یار غار هجری بود و با پارتی بازی او عضو کنگره و کمیته مرکزی می شد، این بار موقعیت خود را در خطر دیده است.

با مشاهده این همه نارضایتی هجری فعلاً طرح را مسکوت گذاشته و کنگره را نیز کمی عقب انداخته است. اما تمام امید او به حمایت بدنه در کنگره ۱۶ است.

آیا او موفق خواهد شد لایه پوسیده حزب را بردارد و نفسی تازه به پیکره بی جان حزب ببخشد. هر چند بسیار دشوار ولی بعید به نظر نمی رسد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.