کنگره ۱۶ حزب دمکرات و چند نکته

همانگونه در جریان هستید کنگره ۱۶ حزب دمکرات کردستان ۱۷ بهمن تشکیل شد.کنگره بالاترین ارگان هر حزبی هست که معمولا هر چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد و در آن سه کار اصلی انجام میگیرد.۱٫گزارش کمیته مرکزی منتخب کنگره قبلی به کنگره؛۲٫بازنگری و ویرایش برنامه و اساسنامه در حد امکان و ضرورت؛۳٫انتخابات برای تعیین رهبری و دبیر کل(که این بخش نزد حزب دمکرات مهم ترین بخش کنگره است).

بخش اول که گزارش کمیته مرکزی منتخب کنگره ۱۵ حزب دمکرات بود،همانند گذشته بدون هیچ ارتقای کیفیتی بحثی کلی و جامع از رویدادهای جهانی و منطقه ایی و فالیت های حزب در چهار سال گذشته که این بخش زیاد قابل اهمیت نیست نزد اعضای کنگره و متن گزارش که از قبل آماده شده بوده از طریق کسی خوانده خواهد شد و اعضای کنگره در آخر آن را پسند می کنند.

بخش دوم کنگره که خواندن و بازنگری برنامه و اساسنامه حزب است،در کنگره ۱۶ حزب دمکرات این بخش نیز چندان قابل اهمیت نبود و فقط یک مسئله ی اساسی وجود داشت آن هم اینکه در اساسنامه حزب بندی وجود داشت مبنی بر اینکه دبیرکل حزب تنها می تواند دو دوره چهار ساله دبیر کل باشد و بعد از این مدت نمی تواند خود را کاندید کند،در این کنگره این قانون را حذف کردند و دبیرکل تا آخر عمرش می تواند دبیرکل باشد.کنگره ۱۵ حدکا وقتی این قانون را حذف کردند و دبیرکلی مصطفی هجری مادام العمری شد از طرف حدک مورد هجوم قرار گرفتند که این در چهار چوب دمکراسی نمی گنجد و نوعی دیکتاتوری است در حزب و…،ولی در کنگره وقتی منافع خود را در این دیدند بدون هیچ واهمه ایی این قانون را حذف کردند و دبیرکلی خالد عزیزی هم مادام العمری شد.

بخش سوم و پایانی کنگره انتخاب اعضای کمیته مرکزی و دبیرکل برای جهار سال آینده حزب بود،در این بخش که برای بیشتر اعضا حائز اهمیت است،همانگونه که مشخص بود برای دبیرکلی کسی رقیب خالد نبود و تنها خودش کاندید بود و با تمامی آراء انتخاب شد و اعضای کمیته مرکزی هم بنا بر شرطی که خالد عزیزی برای دبیرکلیش گذاشته بود که باید همین ترکیب باشد،بدون هیچ تغییری همان ترکیب رهبری کنگره ۱۵ خودشان را کاندید کردند و همگی دوباره اعضای رهبری کنگره شدن.

چند نکته جای تامل است وقتی هیچ تغییری در ساختار و شعار و رهبری حزب ایجاد نشد دیگر کنگره برای چه بود؟نشان دادن ژست دمکرات بودن و فریب مردم کردستان؟

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.