سندی از سرسپردگی قاسملو به منافقین

۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بدون شرح، برگی از تاریخ : اسناد سخن می گویند. این هم سند سرسپردگی حزب به منافقین. سازمان مجاهدین خلق که یکی از بازوهای اصلی صدام در انفال و کُردکشی بود یارغار و شریک دمکرات

تناقض در گفتار و عمل

۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نگاهی به اساسنامه حزب دمکرات کردستان ایران وقتی اساسنامه جدید حدکا صراحتاً تجزیه طلبی را رسماً حق می داند نه گناه؟! جمال پورکریم خیلی بیراهه نرفته است و به حق همان حدکر است. در همین

1 2 3 14