درگیری ژاکان باران و نادر ایلامی

۹ مهر ۱۳۹۸

گویا این بار ژاکان باران (حسین باقری) و نادر ایلامی (امیردلفروز) حسابی از خجالت هم درآمده و آبرویی برای احزاب کُردی نگذاشته اند. ژاکان باران آنجا تیر خلاص را زده که در صفحه اینستاگرام خودش

۲۸ مرداد سالرزو حمله به کردستان؟!

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

به بهانه تحریف یک واقعیت و ماجرای گلاویژ حیدری تحریف تاریخ به روایت دمکرات ها : این دو متن را بخوانید و ببینید تحریف تاریخ را به روایت دمکراتها : متن اول بیانیه مرکز همکاریهای

1 2 3 130