معرفی کتاب: نسکو و دابران

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مصیبت ها و انشعابات، به قلم مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران کتاب نسکو و دابران به واپسین روزهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رسید. نسکو و دابران و یا مصائب و انشعابات در

معرفی کتاب : خاطرات یک پناهجوی کُرد ایرانی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

به قلم ظاهر نامجو 🔻 کتاب خاطرات یک پناهجوی کُرد ایرانی به واپسین روزهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رسید. این کتاب سرگذشت ظاهر نامجو به همراه همسرش از زمان پیوستن به حزب دمکرات کردستان

1 2 3 126