تروریسم و جهانی شدن

تروریسم و جهانی شدن

29 می 2011

استانلى هافمن یکى از نظریه‌پردازان مشهور روابط بین‌المللى، استاد دانشگاه هاروارد و تنظیم‌کننده بخش معرفى کتاب فصلنامه فارین‌افرز مقاله‌اى تحت عنوان «برخورد جهانى شدن‌ها» را به رشته تحریر درمى‌آورد.

ادیان و ترور

ادیان و ترور

28 می 2011

مردمان از سالیان دور، تروریسم را می شناسند و با رعب و وحشت ناشی از آن زندگی می‌کنند. گزاف نگفته‌ایم اگر عمر ترور را مساوی با عمر بشر بدانیم…