غفلت از متهم اصلی

غفلت از متهم اصلی

26 جولای 2011

به پیروی از سیاست پژاک! حزب دمکرات کوردستان ایران، حزب دمکرات کوردستان و کومله سعی داشتند این برخورد جدی ایران با حملات پژاک را ..

بیانیه های مجعول یا ادعاهای نادرست

بیانیه های مجعول یا ادعاهای نادرست

11 جولای 2011

گلاله شرفکندی یکی کادرهای فعال حزب دموکرات کردستان در اروپا مسئولیت مستقیم کار را می پذیرد و کمپین حمایت از کاندیداتوری محمد صدیق کبودوند برای جایزه صلح نوبل را راه اندازی می نماید .

سهم هورامی ها در صورت اتحاد مجدد

2 جولای 2011

مدتی است تب و تاب همکاری مجدد، بازشدن باب مذاکرات و در نهایت اتحاد مجدد حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) و حزب دمکرات کردستان (حدک) بالا گرفته است.

در برائت از قاضی محمد

در برائت از قاضی محمد

1 جولای 2011

دشواری سخنِ ​معناداربا تامل در این نکته بیش​تر قابل فهم است که قاضی محمد برای کرد​ها و غیرکرد​ها همزمان «محکم و متشابه» است.