دیار و نادیار

آنچه قانعی فرد افشا کرد؛ دامن بارزانی را گرفت…

14 اکتبر 2015

 قبلا رسانه های وابسته به بارزانی چنان تبلیغ می کردند که سایت کردستان امروز وابسته به قانعی فرد است و وابستگان و ماموران بارزانی در کردستان فضاسازی دروغین کردند و سایت بجرم انتشار مطالب قانعی

دیار و نادیار

کودتای سفید مسعود بارزانی بر علیه ملت کرد+ادامه خشونت ها در کردستان عراق و سرکوب معترضان

13 اکتبر 2015

صبح روز گذشته،ماموران مسعود بارزانی به رئیس پارلمان منطقه ای اقلیم کردستان عراق،برخی نمایندگان و وزرای کابینه نزدیک به احزاب اپوزیسیون و بخصوص جبهه گوران(جنبش تغییر)اجازه ورود به مجلس را ندادند و با این اقدام،عملا،مسعود

1 2 3 4 5 6