دیار و نادیار

شگرد جدید مسئولین حزب برای سانسور

30 دسامبر 2015

سانسور در حزب به  ممنوعیت فیس بوک ختم نشده و گویا قصد دارند اینترنت را نیز مختل کنند. خطوط اینترنتی که هر از گاهی با بالاگرفتن افشاگری علیه مسئولین در حزب طبق دستور مسئولین به

دیار و نادیار

تیرباران مخفیانه ۶۰ نفر در اردوگاه کومله!

29 دسامبر 2015

نادر کیانی : یکی از پیشمرگان و کادرهای قدیمی گروهک موسوم به”کومله-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران”در گزارشی که بصورت اختصاصی برای اینجانب(نادر کیانی) ارسال کرده است،از نوع برخورد و شکنجه های وحشیانه کومله با اسرا

دیار و نادیار

طرح تغییر ساختار هجری

25 دسامبر 2015

مدتی است که بحثی با عنوان تغییر طرح تغییر ساختار در سطوح مرکزیت حزب مطرح می شود که هجری سعی دارد با کسب نظر موافقین این طرح را به کنگره ۱۶ رسانده و در آنجا

دیار و نادیار

آخرین موانع بر سر راه اتحاد دوباره

25 دسامبر 2015

پس از مدتی که امید برای اتحاد دوباره زنده شده بود با برجسته شدن جنگ قدرت در آستانه کنگره، اکنون این مقوله در حال سپرده شدن به دست فراموشی است. این همه نشست منجر به

1 2 3 4