دیار و نادیار

شایعات درباره مرگ چکو

16 جولای 2016

یکی از کادرهای کمیته امنیت حدکا که چکو مخالف ازدواج با دختر مورد علاقه اش بوده عامل مسمومیت چکو بوده است.

1 2 3 4 5