هجری و سرسپردگی

22 اکتبر 2016

فرزندان خود را به اروپا و فرزندان کُرد را برای کشته شدن به شاخ می فرستند

دستور کاوه بهرامی به سید عزیز نیکجویان

20 اکتبر 2016

رهبری حدکا همیشه از تشکیلات بسیار قوی و سازمان یافته‌ی داخل کشور خود دم می زنند ولی کسی نیست بپرسد پس این تشکیلات چرا به داد سرکوت صمدی و کاوه جوانمرد و رحیم گرگولی نرسید

کرد کانال هم به تاریخ پیوست

19 اکتبر 2016

تعطیلی کانال های احزاب در واقع هیچ فرقی به حال مردم نمی کند،چون زمانی که این شبکه‌ها وجود داشت چنان محتوی یا برنامه‌ایی قابل توجه نداشتند که بیننده‌ایی داشته باشند.

1 2 3 4