نامه سرگشاده محمدرضا اسکندری خطاب به علی قاضی

8 اکتبر 2016

محمدرضا اسکندری: به بنده گزارشهایی ارائه داده اند که طبق اظهارات این جوانان، شگرد حزب پاک در جذب این جوانان بسیار جای تعجب دارد!. شیوه جذب آنها در حزب شما، برخلاف عضویت پذیری احزاب کردی ایرانی

حدکا را به کجا می برند؟

2 اکتبر 2016

کاروان کوهی: این رویه مبارزه مسلحانه نه باری از دوش حرکت شاخ و متولیان آن برمیدارد و نه دردی از مشکلات شان را درمان میکند

1 2 3 4