اوج گرفتن اختلافات در حدک

28 می 2017

مصطفی مولودی دبیرکل حدک و آسو حسن زاده جانشین ایشان،طرح فعالیت نظامی جناح حدکا را موفق می دانند و خواهان تداوم فعالیت نظامی در حدک نیز هستند.

دیپورت پیشمرگ کومله به ایران

24 می 2017

اید ظرف مدت۲۰ روز خود را داوطلبانه به سفارت ایران جهت دیپورت معرفی کند در غیر اینصورت از طرف پلیس آلمان بازداشت و به ایران باز گردانده خواهد شد.

خبر فوری؛قادر وریا استعفا داد

20 می 2017

ابن مسائل بیانگر وضعیت وخیم و بحرانی حزب دمکرات است که اختلافات شخصی و سلیقه ایی و کشمکش های موجود بین اعضای رهبری، این حزب را به سراشیبی سقوط و انحلال کشانده است.

1 2 3