خبرفوری/بحران جدی در اردوگاه گروهک تروریستی دمکرات بر سر انتخاب مصطفی مولودی

11 می 2017

آکام نیوز-اختصاصی:برابر اخبار و گزارشات دریافتی از شمال عراق،باخبر شدیم،مصطفی مولودی که پیش از این نیز بعنوان یکی از گزینه های جدی جانشینی خالد عزیزی سرکرده مستعفی حزب منحله دمکرات کردستان(حدک)مطرح بود،بعنوان سرکرده این گروهک منصوب شده است.

1 2 3