این روزها در حدک چه می گذرد؟

15 فوریه 2019

آشفتگی در آستانه کنگره ۱۷ به نهایت خود رسیده است… آیا قادر وریا کلید حل مشکلات حدک است؟! بسیاری این روزها نابسامانی و بروز مشکلات تشکیلاتی را در حدک بیش از هر چیز در نبود

مسابقه وطن فروشی

15 فوریه 2019

وقتی عکس گرفتن با وزیر خارجه یک رژیم ارتجاعی برای یک کورد افتخار می شود! یاد قاضی محمد و قاسملو به خیر، حداقل کمی شرافت و استقلال رأی داشتند. انگار این روزها وطن فروشی و

خودکشی عضو کومله بخاطر مسائل عاشقانه

12 فوریه 2019

خبرهای رسیده از اردوگاه ” زرگویز ” حاکی از آنست که جمعه شب مورخه ۱۲ بهمن  یک عضو گروهک کومله به نام فواد باجلانی اقدام به خودکشی کرده است . نامبرده اصالتا اهل کامیاران است

1 2