۲۸ مرداد سالرزو حمله به کردستان؟!

21 آگوست 2019

به بهانه تحریف یک واقعیت و ماجرای گلاویژ حیدری تحریف تاریخ به روایت دمکرات ها : این دو متن را بخوانید و ببینید تحریف تاریخ را به روایت دمکراتها : متن اول بیانیه مرکز همکاریهای

نظر سنجی سایت دیار و نادیار

6 آگوست 2019

سایت دیار و نادیار در چند روز گذشته اقدام به برگزاری نظر سنجی تلگرامی نموده است که در آن از شرکت کنندگان پرسیده شده است که ” بنظر شما کدامیک از خبرنگاران حوزه کوردی، نان

1 2