درگیری ژاکان باران و نادر ایلامی

1 اکتبر 2019

گویا این بار ژاکان باران (حسین باقری) و نادر ایلامی (امیردلفروز) حسابی از خجالت هم درآمده و آبرویی برای احزاب کُردی نگذاشته اند. ژاکان باران آنجا تیر خلاص را زده که در صفحه اینستاگرام خودش