بدون شرح- گناه این کودکان چیست؟

 این کودکان تاوان کدامین گناهان را می‌دهند؟
 در قبال بی سرپرست کردن کودکان و تباه کردن آینده‌ آنان حزب دمکرات و شخص مصطفی هجری مسئول است و باید پاسخگو باشد….. این بود نتیجه پیوند شار به شاخ؟ چرا جرأت پذیرش اشتباه را ندارید؟ تا کی می خواهید کودکان کرد را یتیم کنید و جوانان کورد را به کشتن دهید؟ اگر راسان اشتباه است پس آن را متوقف کنید و اگر درست است پس خودتان و فرزندان رهبری را نیز در این کار درست شریک کنید!

1 Comment

  1. احمق مردا که بخاطر مسئله ای هیچ و پوچ (مسئله ی کورد که باید با نقیزه حالیش کنی، گرنه سوء استفاده‌ها پشت سر هم …!) خودش را به کشتن دهد و بچه‌هایش را یتیم کند …!.
    راستی کاک آلان بهارمست حاضر می‌شود یک شب، شب زفافش را بخاطر مسئله ای کورد به عقب بیندازد …؟!.

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.