دختر خسرو بوکانی عضو کمیته مرکزی کومله با ۱۵۰۰۰ دلار پول بادآورده راهی اروپا شد!

دیار و نادیار

دیار و نادیار – نادر کیانی:مطلع شدم یکی از اعضای شناخته شده گروه موسوم به کومله کمونیستی(خسروبوکانی)با صرف مبلغ هنگفتی بالغ بر ۱۵۰۰۰ هزار دلار،دخترش اوین بوکانی را راهی آلمان کرده است.

این در حالی است که خسرو بوکانی از بضاعت مالی خوبی برخوردار نبود.

نامبرده قبل از پیوستن به کومله کمونیستی،در بوکان زندگی می کرد و سالها بیکار بود.

او در کومله نیز هیچ منبع درآمدی جز حقوق پیشمرگی که آن هم بسیار ناچیز است،نداشت.

خسرو بوکانی در حالی دخترش اوین را راهی آلمان کرد که پایه حقوق هر ۱۵ روز پیشمرگان کومله ۷۵ هزار دینار معادل ۶۵ دلار است.

که به عبارتی دریافتی هر پیشمرگ کومله در طول یک ماه ۱۵۰ هزار دینار معادل ۱۳۰ دلار است.

با این اوصاف این شائبه بوجود می آید که خسرو بوکانی وقتی منبع درآمد خاصی جز حقوق پیشمرگی که مبلغ آن نیز ذکر شد،ندارد،این ۱۵۰۰۰ هزار دلار را از کجا تهیه کرده است؟!

اگر هم نامبرده منبع درآمد دیگری دارد چرا علنی نکرده است؟!

این در حالی است که به گفته پیشمرگان کومله،همین اندک حقوق بخور و نمیر آنها نیز بیشتر اوقات با تاخیرهای طولانی پرداخت شده است.

کومله کمونیستی در حالی دم از برابری و مساوات حقوق پیشمرگان با اعضای کمیته مرکزی کومله می زند که در طول سالها و ماههای اخیر شاهد بودیم،اکثریت قریب به اتفاق اعضای جدید کمیته مرکزی کومله در حالی که آهی در بساط نداشتند،به راحتی صاحب دهها هزار دلار پول شده و یا خود و یا فرزندانشان را راهی اروپا کرده اند!

در اردوگاه کومله نیز سالهاست اعضای کمیته مرکزی نزد پیشمرگان ساده ادعا می کنند که حقوق ماهیانه آنها با حقوق پیشمرگان یکسان است و عضو کمیته مرکزی کومله و افراد شناخته شده این گروه،یک دینار بیشتر از دیگر پیشمرگان دریافت نمی کنند!

اما با ذکر تنها یک نمونه از دهها مورد دیگر،ثابت می شود که برابری حقوق اعضای کمیته مرکزی با پیشمرگان دروغی بیش نیست و افراد رده بالا،به راحتی صاحب پول های بادآورده می شوند.

قضاوت بر عهده پیشمرگان کومله!

1 Comment

  1. نظر من اینطوری نیست این اقا اتفاق ن ادم خیلی خوب است واصلان این حرف ها درمورد دختراین اقا اصلان عادلان نیست

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.