هدف حذف یا ابقاء خالد عزیزی در کنگره ۱۶

دیار و نادیار

باند اروپایی حدک طی ارائه پیشنهادی به دفتر سیاسی توصیه کرده که سیستم مدیریت گروه، مانند حزب H.D.P

)حزب دمکراتیک خلق ها؛ شاخه سیاسی پ.ک.ک در ترکیه) به صورت شورایی تغییر داده شده و با انتخاب ۲ دبیرکل، مدیریت امور و فعالیت های حزب میان افراد منتخب تقسیم شود.

برخی از اعضای حامی دبیرکلی خالد عزیزی درصدد هستند تا با طرح این پیشنهاد، کماکان خالد عزیزی در سمت دبیرکلی باقی بماند. برخی دیگر برخلاف معتقدند با این راهکار مانع از قدرت گیری مجدد خالد عزیزی خواهند شد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.