اتحاد؛رویایی که هیچ وقت به واقعیت تبدیل نشد…..

دیار و نادیار

 مسئله‌ی اتحاد دو جناح حزب دمکرات از چهار سال پیش تا حالا به ورد سر زبان میان اعضای دو جناح تبدیل شده است و به علت به خطر افتادن موقعیت و جایگاه افرادی در صورت اتحاد،همیشه مشکل تراشی کرده و مخالف عملی شدن این مسئله بوده‌اند.

 مسئله‌ی دبیرکلی نیز و نبود افراد شایسته در این سطح،به بحرانی جدی برای دو جناح تبدیل شده است،جناح هجری در کنگره گذشته مهر مادام العمر بودن هجری در مقام دبیرکلی را بر پیشانی ایشان نهادند و با برداشتن این قانون که هر دبیرکل می تواند فقط دو دوره دبیرکل باشد،توانستند هجری را در این پست نگه دارند.

 جناح عزیزی یا “حدک” در این روزها مشغول برگزاری کنفرانس قبل از کنگره هستند و در چند کمیته خارج از کشور افرادی را برای کنگره انتخاب کرده‌اند،بحث این نیز میان جناح “حدک” وجود دارد که این قانون را لغو کنند و خالد عزیزی همچنان در پست دبیرکلی بماند.در این میان فقط بحث اتحاد است که از یادها رفت و هر جناح مشغول برنامه‌ریزی برای گرفتن کنگره به صورت جداگانه است و دیگر کسی در این خصوص انرژی خود را تلف نمی کند و اتحاد به رویاها سپرده شد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.