پخت و فروش نان محلی توسط زنان کمپ نشین برای امرار معاش

دیار و نادیار

بحران های مالی حزب دمکرات در هر دو جناح طی چند سال اخیر در محافل داخلی گروه و بیرون از آن خبرساز شده و این روند نه تنها رو به بهبودی نبوده بلکه همچنان ادامه داشته و تا جایی پیش رفته که برخی از همسران اعضای این گروه به پخت و فروش نان محلی مشغول شده اند. اشتغال همسران کادرها و پیشمرگان برای پخت نان محلی در مقرهای حزب و ارائه آن به بازار ناچیز شهری مانند کویه نشان از وضعیت نابسمان مالی خانواده های حزبی بوده که به هر نحوی سعی دارند مخارج روزانه خود را از طریق این قبیل مشاغل ابتدایی و سنتی تأمین نمایند. درخواست های مکرر اخذ مرخصی توسط حاضرین در گروه به منظور کار در شهرهای مختلف اقلیم به منظور رفع نیازمندی های مالی از دیگر دلایل بنیه ضعیف مالی گروه می باشد. این در حالی است که رهبران گروه به لحاظ مالی وضعیت بسیار مناسبی داشته و حتی رده های نزدیک به این افراد نیز از توان مالی خوبی برخوردار و فرزندانشان هم در شهرهای کشورهای اروپایی مشغول به تحصیل و تفریح می باشند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.