حزب دمکرات؛وسیله‌ایی برای پیشرفت شخصی افراد…..

دیار و نادیار

 در حزب دمکرات افرادی که حزب را وسیله ای برای پیشرفت های شخصی و بهبود زندگی شخصی خود قرار داده‌اند،زیاد هستند.

 از رهبری حزب گرفته تا افرادی که به گونه‌ایی مسئولیت هایی داشته‌اند.از جمله این افراد جوان و تازه به دوران رسیده می توان به “دیاکو مسعودی” مسئول بخش سوختی حزب( نفت و بنزین و…) و “علی سورانی” که زمانی عضو کمیته مرکزی بود و “سردار” مشهور به (سردار سوور) و فاتح صالحی،اشاره کرد.

 این افراد زمانی که به حزب وارد شدند از لحاظ مالی وضعیت چندان خوبی نداشتند و بنا به اقرارهای خودشان،خانواده‌هایشان نیز وضع مالی مناسبی نداشتند.ولی با گذشت زمان کوتاهی در حزب و به علت نبود نفرات توانستند مسئولیت هایی به دست بگیرند و همین باعث شد که به آشکار وضع خود را بهبود بخشند.

 برای نمونه دیاکو توانست ماشین مدل بالایی بخرید،نانوایی راه اندازی کند…علی سورانی زن و بچه‌اش را به اروپا فرستاد و خودش نیز ماشین خرید و سردار هم ثروت های دزدیده شده را رو کرد و فاتح هم زنش را به اروپا فرستاد….،با کمی تامل آشکار خواهد شد که اینگونه افراد چگونه ترقی کردند ولی متاسفانه کسی نیست که به این مسائل بررسی کند و آن هم دلیل خودش را دارد،چون در سطح رهبری هم چنین مواردی زیاد است،دیگر نمی توانند این مسائل را پیگیری کنند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.