سفرهای نا به جا و غیر ضروری رهبری حزب به خارج از کشور!

دیار و نادیار

وجود مشکلات و بحران های مالی که دامن گیر حزب شده است که جدایی و عزیمت درصد زیادی از اعضا نیز به همین دلایل بوده است،وجود تضادهای طبقاتی میان بدنه و رهبری که نتیجه‌ی بی تدبیری و عدم داشتن سیاست اقتصادی میان رهبری حزب است نیز به این مشکلات افزوده است.

  با این وصف رهبری دو جناح همچنان به سفرهای غیر ضروری و نا به جای خود به اروپا ادامه می دهند و در چنین شرایطی بود که ماه مهر خالد عزیزی به استرالیا سفر کرده است و چندین روز در آنجا بودند و همچنان مصطفی هجری نیز به اروپا و آمریکا رفته و اگر مشکلات کیله شین به وجود نمی آمد،به این زودی قصد بازگشت نداشت.

  شایان ذکر است که این سفرهای پر هزینه،همگی با بودجه‌ی حزب و تحت عنوان سفر و کار حزبی صورت می گیرد ولی در واقع سفر سیاحتی تفریحی آقایان دبیرکل و رهبری حزب است و سوال اینجاست که آیا در چنین وضعیتی که حزب در آن قرار دارد،این سفرها ضروری بوده و حتما باید انجام بگیرند؟

تریفه ی مانگ

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.