راه اندازی بخش خبری شبکه تیشک از کانال تلگرامی حزب دمکرات (جناح هجری)

دیار و نادیار

از آنجا که حزب قادر به تأمین نیازهای مالی شبکه تلویزیونی تیشک تی وی نبود، این شبکه را تعطیل نمود. اکنون بخش خبری تلویزیون خود را از بستر شبکه ارتباطی تلفن همراه (تلگرام) از سر گرفته است.
این بخش خبری به مدت حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ دقیقه بوده که به دو زبان کردی سورانی و شکاک پخش می شود. این بخش خبری به صورت روزانه و هر شب از طریق کانال تلگرامی حزب ارسال می شود. این یکی از معدود تدابیری بوده که حزب در آستانه انتخابات اتخاذ تا بلکه هواداران را به اندک تحرکی وادارد و الا مدتهاست در محافل داخل کردستان خبری از حدکا نیست!

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.