واکنش تند مصطفی مولودی به بیانیه «روشنگری پروسه اتحاد» جناح حاکم حزب دمکرات

دیار و نادیار

مصطفی مولودی جانشین دبیرکل جناح انشعابیون حزب دمکرات در شانزدهمیمن کنگره حزب در پاسخ به بیانیه منتشر شده توسط جناح حاکم با عنوان «روشنگری پروسه اتحاد» اظهار داشته: «زمانی که جناح هجری ما را به رسمیت نمی شناسد و برای ما اصطلاح «هاوربیانی پیشوو» (دوستان وهم صحبتان قدیمی) را به کار می برد ما نمی توانیم در مورد ادغام بحث و گفتگو داشته باشیم …»
جناح هجری پس از برگزاری کنگره ۱۶توسط جناح انشعابیون بیانیه ای را به این مضمون پخش نموده است: «جداشدن شماری از اعضای رهبری، کادر، پیشمرگ و اعضای حزب، از صفوف حزب دمکرات در تاریخ ۱۳۸۵ بعد از کنگره قانونی و دمکراتیک و گذاشتن اسم حزب دمکرات بر روی خود، تکرار اشتباه دو انشعاب قبلی بوده و ضربه سنگینی بر پیکره حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان اصلی ترین اپوزیسیون کرد ایران بر ضد رژیم جمهوری اسلامی و جنبش کرد در شرق کردستان وارد کرد… بعد از مدتی و در نتیجه تصمیمی از رهبری حزب که در کنگره ۱۵ به تصویب رسید، کمیته مرکزی برای عادی کردن روابط و اتحاد ملزم گردید … رهبری حزب دمکرات پس از تصویب این مصوبه، بخش عظیمی از توان خود را به کار گرفت و برای اولین بار هیأتی از رهبری حزب به مقر دفتر سیاسی دوستان قدیمی «هاوربیانی پیشوو» رفته و مهمان شدند و بعد از چند ماه توقف هر دو دفتر سیاسی و با حضور دبیر کل های دو طرف در مهرماه سال ۱۳۹۴ در محل دفتر سیاسی رفیق هایمان تشکیل شد و این نشست مصوباتی داشت: اتحاد تحت نام حزب دمکرات کردستان ایران شکل گیرد، اتحاد قبل از کنگره ۱۶ اتفاق بیافتد، کاک خالد عزیزی به عنوان جانشین دبیرکل کارش را ادامه دهد … ولی طرف مقابل با وجود تبلیغات زیادی که درخصوص اتحاد راه انداخته بودند، از طرف دیگر تلاش می کردند اتحاد صورت نگیرد و این شیوه برخورد هم به خوبی نمایان می کند که در راستای منفعت چند نفر، رقابت ناسالم و دفاع از قدرت به هر قیمتی حزب دمکرات را نصف کنند…»

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.