کنگره حزب و تسویه حساب های شخصی…!

دیار و نادیار

معمولا هر چهار سال یک بار که حزب کنگره برگزار می کند،سرنوشت خیلی ها در اثر تسویه حساب های شخصی میان رهبری و بدنه،به کلی عوض خواهد شد.

 این بار نیز در آستانه کنگره ۱۶ که می باید امسال برگزار شود باند بازی،عزل و نصب و یارگیری همراه با این تسویه حساب ها شروع شده است و در اولین اقدام،رسول قادری را از بخش مالی فرانسه و تیشک بر کنار کردند.

 در این اقدام با دسیسه شاهو حسینی و مصطفی هجری،رسول قادری مسئول مالی تیشک که تهدید کرده بود بسیاری از رسوایی های مالی و اختلاس هایی را که به بهانه جمع آوری پول برای راه‌اندازی مجدد تیشک تی وی انجام داده‌اند،افشا خواهد کرد ولی به دستور مستقیم هجری و توسط شاهو حسینی از کار برکنار شد.

 این در حالی است که رسول قادری زحمات زیادی را در دوران بی پولی حزب در این اواخر برای سر پا نگاه داشتن تیشک کشیده بود و ….این عزل در ماه گذشته عملی شده بود هر چند شاهو و هجری ماه‌ها در پی دسیسه چینی برای اجرای آن بودند ‌و آخر سر انجامش دادند.باید منتظر ماند که در روزهای پیش رو افرادی دیگر به مانند رسول قادری که به عنوان سد معبر در مسیر راه آقایان قرار گرفته‌اند،قیچی شوند و راه برای باند بازی و پیشرفت آقایان هموار شود…

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.