احتمال تعطیلی مقر دیگله

دیار و نادیار

چنانچه قبلا نیز در مطلبی به این موضوع پرداخته شده بود درپی عزیمت بسیاری از اعضاء حدکا به اروپا، بسیاری مقرهای حزب خالی از نیرو شده است.

مقر دیگله (مرکز ناوند یک حزب) نیز در ایام اخیر و پس از موج عزیمت به اروپا تقریباٌ خالی شده و در حال حاضر کمتر از بیست کادر و پیشمرگ در آن حضور دارند.

با پیش آمدن این شرایط نامناسب نیرویی عده‌ای پیشنهاد تعطیل کردن مقر دیگله و انتقال اندک اعضاء آن به کوی سنجق را عنوان نموده‌اند، اما تعدادی از عناصر مرکزیت براین باورند که نبایستی این منطقه را به دلیل اهمیت ژئوپولیتیکی آن تخلیه نمود.

علی ایحال پیشمرگان و کاردهای حاضر در مقر دیگله منتظر تصمیم‌گیری اعضاء دفتر سیاسی میان بد و بدتر برای ابلاغ به آنان و اجراء آن می‌باشند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.