کارشکنی ها در مسیر اتحاد

دیار و نادیار

بنا به گزارشات ارسالی به دیار و نادیار اعتراضات اعضاء نسبت به اتحاد بین دو جناح حزب یعنی حدکا و حدک هر روز رو به گسترش بوده و برخی کمیته‌های جغرافیایی در اروپا و آمریکا با ارسال مکاتباتی خطاب به دفتر سیاسی هر دو جناح نسبت کناره‌گیری خود در صورت اتحاد هشدار داده‌اند.

بسیاری از اعضاء حدک بر این باورند که هجری به دنبال مشغول‌سازی خالد است و درنظر دارد او را با ملا عبداله حسن‌زاده درگیر نماید و جایگاه او را تضعیف نماید و یا در صورت امکان و تحقق موضوع اتحاد، حدک و اعضاءاش را مطیع خود نماید.

در مقابل نفرات حدکا نیز بر این باورند که اتحاد سرفصلی برای شروع اختلافات و درگیری‌های جناحی و در نهایت انشعاب دیگری خواهد بود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در حدک برخی از اعضاء دفتر سیاسی از جمله حسن قادرزاده، قادر وریا و عمر بالکی از احتمال از دست دادن جایگاه تشکیلاتی خود به جد مخالف اتحاد هستند. همچنین در کمیته خارج هم افرادی همچون مصطفی شلماشی، سعید بیگ‌زاده و تعدادی دیگر از مخالفین اتحاد هستند و در محافل خصوصی به این مسأله اذعان نموده‌اند.

مولود سواره در تقابل با مصطفی شلماشی در خصوص اتحاد دو جناح به ظاهر خود را بی‌طرف نشان می‌دهد اما در باطن نگران ازدست دادن جایگاه فعلی خود و در زمره مخالفین قرار دارد.

در میان همه اعضاء دوجناح مطرح شده هجری نه به اختیار و خواست خود بلکه در سفر اخیر خود بنا به درخواست آمریکایی‌ها وعده داده در راستای اتحاد دو جناح اقدام نماید چراکه آمریکایی‌ها نیز تداوم کمک‌های مالی و لجستیکی خود را منوط به اتحاد نموده‌اند

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.