وضعیت فرزندان محمد نظیف قادری

دیار و نادیار

محمد نظیف قادری از معدود افراد حزب دمکرات است که بنا به مناصب حزبی به ویژه مسئولیت مقر بغداد در زمان رژیم بعث که شائبه همکاری وی با استخبارات نیز وجود دارد، توانسته است موقعیت و سرمایه فراوانی به جیب بزند و املاک زیادی در منطقه اقلیم خریداری نماید و برای اعضا خانواده اش نیز رفاه و مشاغل مناسبی فراهم نماید. مشارالیه همچنین به سبب تمکن مالی و بذل و بخشش به برخی اعضای حزبی، جناح نسبتاً قدرتمندی در داخل حزب برای خود ایجاد نموده است.

دختران :

–          ژیوار قادری فوق لیسانی در رشته صنایع نفتی و شاغل در سازمان های نفتی حکومت اقلیم و ساکن سلیمانیه که در این رابطه سفرهایی نیز به اردن انجام می دهد.

–          توار شاغل در سازمان یونیسف مستقر در سلیمانیه

–          هژیر دانشجو در دانشگاه آمریکا

2 Comments

  1. یکی از بیشرفترین افراد رهبری حزب هستش. حمه نظیف… رحیم احمدی و کاوه سنندجی را خوب میشناسد ….هه هه هه هه هه

  2. له سایه ی پاره و سیاره ی حیزبی،مناله کانی قونده رن ژنکشی چاک ددات.جاکش حمه نزیف

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.