متواری شدن مسئول انتشارات حزب دمکرات

دیار و نادیار

کویستان فتوحی عضو کمیته مرکزی و مسئول انتشارات حزب دمکرات (جناح خالد عزیزی) در اقدامی از حزب مذکور منفک و مقرحزب را ترک نمود.نامبرده که از اعضا با سابقه حزب محسوب می شود، پس از تسویه حساب  با هدف اقامت در یکی از کشورهای اروپایی (اخذ پناهندگی سیاسی) به صورت غیرمجاز به کشور ترکیه متواری شد.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.