توجیه خالد عزیزی از ابقاء مرکزیت حدک

دیار و نادیار

خالد عزیزی پس از آنکه راضی شد در پست دبیرکلی کارهای خود را ادامه بدهد در همان ابتدا شرطی را برای اعضای کنگره مشخص کرد که باید رای اعتماد به اعضای رهبری منتخب کنگره ۱۵ بدهند (به مانند لیست فیکس د.قاسملو در کنگره ۸) تا به قول ایشان کارهای نا تمام را در چهار سال آینده به انجام برسانند.
اعضا و هواداران حدک نسبت به اینگونه انتخابات و ابقاء مرکزیت منتقد و ناراضی هستند و این کار را دیکتاتوری می دانند. در جلسات، همنشینی ها و حتی در فضای مجازی اعتراضشان را مطرح می کنند و به بحث داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.برخی از اعضای حدک اینگونه تفسیر می کنند که کنگره اخیر حدک فقط برای حل کردن بحران دبیرکل تشکیل شده است و در حاشیه این مسئله،چندین بحث دیگر مختصرا شکل گرفته است.
در این رابطه خالد عزیزی طی سخنانی درخواست نموده اعضا از اعتراض به ابقاء مرکزیت و تعمیم آن به لیست فیکس کنگره هشتم (لیست قاسملو) و القاء دیکتاتوری خودداری و در فضای مجازی از دامن زدن به آن خودداری نمایند. وی دلیل ابقاء مرکزیت را به نفع حزب دانسته و بر این باور بوده که شرایط برای رأی گیری مناسب نبوده و به دلیل اختلافات گسترده، انتخابات کامل عناصر کمیته مرکزی با چالش های زیادی مواجه می گردید. مهم تر از آن اینکه این کار خالد به نفع اتحاد دوباره با حدکا می باشد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.