مدعیان تصاحب پست دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

دیار و نادیار

رحمان پیروتی، ابراهیم زیوه ای، حسن شیخانی و کریم سقزی از مدعیان تصاحب پست دفتر سیاسی می باشند. این درحالی است که دو نفر قصد کناره گیری از دفتر سیاسی را دارند: عمر بالکی و قادر وریا. با این وجود این رقابت بسیار نفسگیر خواهد بود و در این بین شانس کریم سقزی به خاطر حضور در سلیمانیه کمتر است.
آسو حسن زاده نیز خود را به خالد عزیزی نزدیک نموده و به دنبال تصاحب پست دفتر سیاسی است و حتی نزد خالد عنوان نموده در صورت کمک وی برای رسیدن به این منصب، ضمن رها نمودن همکاری با دستگاه های حکومتی اقلیم، کمک خواهد کرد که پدرش (ملا عبداله) مشاور دفتر سیاسی نماند .
خالد عزیزی به دنبال حذف ملاعبداله، ملاحسن و جلیل گادانی از مشاورت دفتر سیاسی است و بیشتر مشکلات را از این افراد می داند.
برای دفتر سیاسی مقیم اروپا بین گلاله شرفکندی و سعید بیگ زاده رقابت وجود دارد البته خالد عزیزی مخالف شرفکندی است. گلاله به دلیل فعالیت های گسترده در راستای ارتباطات با احزاب و سازمانهای خارجی و فعالیت های فمنیستی و سعید بیگ زاده به دلیل فعالیت های مناسب تشکیلاتی، کاندیدای پست دفتر سیاسی هستند. گلاله پیش تر ادعای دبیرکلی داشت اما خالد با طرح برخی موارد اخلاقی در مورد او راه را در این خصوص بست

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.