امیدهای موسی باباخانی و سید ابراهیم کریمی به یأس مبدل شد

دیار و نادیار

سید ابراهیم کریمی اظهار داشته اگر در این پلنوم به مشاورت کمیته مرکزی نرسد از مسئولیت کمیته امنیت استعفا خواهد داد.
یکی دیگر از مدعیان پست مرکزیت موسی باباخانی می باشد اما در حال حاضر با توافق سری میان حدک و حدکا هیچ شانسی برای اینگونه افراد وجود ندارد . بنابراین امیدهای موسی باباخانی علیرغم تلاش بسیار برای جلب نظر بدنه برای کسب منصب کمیته مرکزی، به یأس تبدیل شده و از عملکرد گذشته خود پشیمان است و در حال حاضر امید به مشاورت کمیته مرکزی بسته است.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.