تلاش های بی وقفه پارتی برای اتحاد دوباره

دیار و نادیار

حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) از رهبران هر دو جناح حزب دمکرات برای دیدار دعوت نموده است. طی مدت اخیر این سومین ملاقاتی است که پارتی برای دیدار با رهبران حزب های فوق تدارک دیده است و شواهد و قرائن حاکی از نقش و اعمال نفوذ پارتی در فرآینده کنگره حدک و موضوع اتحاد بین حدک و حدکا می باشد. مگر با اجبار کردستان عراق این دو جریان روی به اتحاد دوباره بیاورند.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.