موسی باباخانی، اولین قربانی کنگره ۱۶ حدک

دیار و نادیار

حدک و حدکا هر دو دست به دست هم دادند که موسی باباخانی را حذف کنند. هر کدام با هدفی برای جناح خودش: حدک با سیاسی کاری به دلیل آنچه موارد اخلاقی خوانده و حدکا با هدف بستن راه تکرار برای دیگران و سوء استفاده دیگر کادرها
اما واقعیت آن است که تقسیم قدرت در حدک موسی را متوقع و ناراحت ساخته و انتظار داشت به مانند رامبد لطف پوری به او جایگاهی در قدرت بدهند اما حدک به دلیل مسائل داخلی حتی برای نفرات خودش هم جایگاهی برای قدرت نداد.
حدکا پیش از این به حدک اشتباهشان در مورد رامبد لطف پوری را گوشزد کرده و اینکه رامبد آنها را دور زد و به اروپا رفت.
به دلیل این پیشامدها دو طرف یک قرار امنیتی گذاشتند که نفرات اینچنینی را میدان ندهند و حتی قرار شد عده ای از دو طرف بنا به توافق حذف شوند که یکی از این افراد به احتمال زیاد موسی باباخانی است و مهره سوخته نزد هر دو جناح محسوب می شود.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.