توافق پنهانی رهبران هر دو جناح حزب دمکرات برای اتحاد

دیار و نادیار

پس از کنگره ۱۶ حدک ملاقات پنهانی میان سه نفر از مرکزیت حدک به همراه خالد عزیزی و مصطفی هجری و اعضای دفتر سیاسی حدکا برگزار گردیده و توافقی برای اتحاد دوباره داشته اند. گویا پارتی شرط اقامت در کردستان عراق و حمایت از آنها را این موضوع قرار داده است. بسیاری از کادرهای مرکزیت به این موضوع اعتراض کرده اند اما هجری در جلسه اخیر دفتر سیاسی و برخی محافل خصوصی، اتحاد را به مصلحت دانسته و آن را یک اجبار تاریخی برشمرده است. هجری مدعی شده خالد کلیه خواسته های حدکا را پذیرفته و آخرین آن در روند کنگره حدک محقق شده است. دبیرکل حدکا اتحاد قبلی با حدک را عجولانه و نتیجه آن را اتحاد فیزیکی که مجددا به انشعاب انجامید، ارزیابی و مدعی شده این بار با برنامه ریزی و زمینه سازی لازم یک ساله در جمع های مختلف، اتحاد را دنبال و طرحشان این است که دبیران کل پس از نوروز نشستی در این رابطه با هم داشته باشند. هجری در جلسه دفتر سیاسی به فشار مالی، از دست دادن توانمندی و توقع خارجی از قدرتمندی حزب اشاره و آن را دلایل اصلی لزوم اتحاد برشمرده است. شواهد حاکی از آن است که تأکید خالد عزیزی بر ابقاء مرکزیت، برحسب وقوع اتحاد و شرکت در کنگره آتی حدکا و تعیین مرکزیت مشترک بوده است و به همین دلیل کنگره حدکا چند ماهی به تأخیر خواهد افتاد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.