اختلاف کمال کریمی و مصطفی مولودی بر سر جانشینی حدک بالا گرفت

هفته گذشته جلسه خصوصی چند تن از اعضای مرکزیت حدک برگزار و به دلیل وجود مشکلات و اختلافات پس از کنگره هیچ نتیجه ای در بر نداشت. گویا مصطفی مولودی داعیه جانشینی دبیرکل با اختیارات بیشتر را دارد اما کمال کریمی ضمن انتقاد برای کسب این سمت اعلام آمادگی کرده است. کریمی عنوان نموده در دوره قبل که جانشینی دبیرکل را داشته برای بازگرداندن مولودی که قهر کرده و تا ترکیه نیز رفته بود از این سمت کناره گیری کرده تا او جایگزینش شود.

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.