کوچ کردن پیشمرگ ها همچنان ادامه دارد

  بنا بر اخبار رسیده رضا محمد امینی یکی از کادرهای حزب دمکرات کردستان (جناح انشعابی) که در ارگان انتشارات این حزب مشغول به کار بود عازم اروپاست .

  شایان ذکر است نامبرده یکی از کسانی بود که مشروب خور است و دایم الخمر و به همین دلیل همیشه باعث اذیت و آزار افراد دوروبر خود بوده است و در آن بخش کسی نیست که از ایشان رضایت داشته باشد،خبر ها حاکی از این است که ایشان خود را آماده کرده است که حزب را ترک کند و به اروپا برود.

1 Comment

  1. ایشان رضا کچل کفتر باز هست، بلە درست فرمودید دائم الخمر هست مسڕوب زیاد میخورد، پناهندگی هلند را دارد، گاهگهداری باز مئگردند از حزب بە هلند و مدتی کار سیاه یعنی فرار از مالیات انجام میدن هلند ، تنها برای خریدن مشروبات

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.