ادامه اختلاف بر سر جانشینی حدک

دیار و نادیار

علیرغم برگزاری چند جلسه دفتر سیاسی در روزهای اخیر، هنوز نتوانسته اند برای تعیین جانشین دبیرکل به اجماع برسند. مصطفی مولودی کماکان مدعی منصب مذکور می باشد و مدعی است طی دوره گذشته در غیاب خالد عزیزی، حزب را به خوبی اداره کرده است. کمال کریمی با نقد عملکرد مولودی خود را شایسته منصب جانشینی دبیر کل می داند.
حسن قادرزاده در انتقاد از مولودی گفته است در ایامی که مولودی مسئول کمیسیون مالی بوده و وضع مالی حزب هم خوب بوده معلوم نیست پول ها را چه کرده اما او از وقتی که مسئولیت مالی را بر عهده دارد با کمترین بودجه توانسته امورات مالی حزب را انجام دهد. قادر ریا گفته است مولودی در رأس کمیسیون سیاسی نظامی فعالیت مناسبی نداشته و تنها هفته ای یک روز آن هم چند ساعت در آنجا حضور داشته و نسبت به این کمیسیو بی توجه بوده است.
خالد عزیزی هر چند موضع آشکاری درخصوص جانشین دبیرکل ندارد اما تمایلش به سمت کمال کریمی است. مصطفی مولودی تهدید کرده در صورت نرسیدن به پست جانشینی از دفتر سیاسی استعفاء خواهد داد. دراین صورت احتمال رفتن وی به اروپا متصور است.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.