تعداد کشته های درگیریهای میان کومله و دمکرات در بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶

دیار و نادیار

یکی ازرویدادهای مهم، قابل تأمل، خواندنی و عبرت آموز تاریخ فعالیت های احزاب کوردی ایران، درگیری های میان کومله و دمکرات است. این مطلب از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد این احزاب حتی در آن زمان که گمان می کردند قدرت، جایگاه و پایگاهی میان برخی از مردم کرد دارند، باز به بیراهه رفته و جنگ قدرت اصلی ترین مسأله شان بوده است. تا جایی که حاضر به برادر کشی می شوند. اتفاقی که اگر نبود پادرمیانی برخی افراد در سال جاری این بار میان پژاک و دمکرات تکرار میشد. نامه ای که به سایت دیار و نادیار توسط یکی از کادرهای حزب ارسال شده فقط گوشه ای از این جنگ برادر کشی را نشان داده و محتوی لیستی است که تعداد کشته ها را به صورت روز شمار نشان می دهد. گاهی یادی از تاریخ ماهیت واقعی برخی مدعیان کنونی حقوق بشر و حقوق کورد را روشن می سازد. گویا اگر اینان به قدرت و حکومت می رسیدند نه تنها مخالفین بلکه رقبای خود را بر نمی تابیدند.

 تلفات دمکرات

 تلفات کومله

 محل درگیری

 تاریخ درگیری

 ۱

سردشت

۱۳۵۹/۰۲/۱۱

 –

 ۲

 مهاباد

 ۱۳۶۰/۰۲/۰۶

 ۱

 ۱

 مهاباد

۱۳۶۰/۰۲/۰۸

۳

 ۱

 کامیاران

۱۳۶۰/۰۲/۱۵

 –

 ۱

 سردشت

 ۱۳۶۰/۰۵/۳۱

 ۴

 ۳

 کامیاران

 ۱۳۶۰/۰۶/۰۴

 –

 ۱

  کامیاران

 ۱۳۶۰/۰۶/۱۰

 ۱

 ۱

  کامیاران

 ۱۳۶۰/۰۹/۰۱

 –

 ۱

 سنندج

 ۱۳۶۱/۰۶/۰۷

 ۱

 ۳

 مهاباد

 ۱۳۶۱/۰۶/۱۰

 ۱

 ۳

 مهاباد

 ۱۳۶۱/۰۷/۱۹

 ۱

 ۱

 سردشت

۱۳۶۱/۰۶/۰۷

 –

 ۱

 سردشت

۱۳۶۲/۰۵/۱۵

۱۴

 ۵

 مریوان

 ۱۳۶۲/۰۹/۲۲

 –

 ۱۳

 سردشت

 ۱۳۶۲/۰۹/۲۸

 –

 ۲

 مریوان

 ۱۳۶۳/۰۵/۱۴

 ۳

 ۱۳

 هورامان

 ۱۳۶۳/۰۸/۲۴

 ۱

 ۱

 مهاباد

 ۱۳۶۳/۰۸/۲۵

 ۱۹

 ۱۴

 هورامان

 ۱۳۶۳/۱۱/۰۶

 ۲

 –

 مریوان

 ۱۳۶۳/۱۱/۱۴

 ۱

 –

 مریوان

 ۱۳۶۳/۱۱/۱۷

 ۸

 –

 شلیر

 ۱۳۶۳/۱۱/۲۳

 ۱

 ۱

 بانه

 ۱۳۶۳/۱۱/۲۹

۵

۱۲

بانه

۱۳۶۳/۱۲/۱۲

۲

۱

بانه

۱۳۶۳/۱۲/۱۶

۳

۲

بانه

۱۳۶۳/۱۲/۲۱

۱۱

۳

شلیر

۱۳۶۴/۰۱/۰۱

۱

۱

مهاباد

۱۳۶۴/۰۱/۰۵

۱۴

۱۳

شلیر

۱۳۶۴/۰۱/۱۱

۴

۷

بانه

۱۳۶۴/۰۱/۱۳

۳

۲

بانه

۱۳۶۴/۰۱/۲۷

۱

مریوان

۱۳۶۴/۰۲/۰۲

۲

۱

مریوان

۱۳۶۴/۰۲/۰۹

۳

۵

بوکان

۱۳۶۴/۰۲/۰۹

۱

۲

شلیر

۱۳۶۴/۰۲/۱۱

۱

۱

بوکان

۱۳۶۴/۰۲/۱۶

۱۳

۱۱

شلیر

۱۳۶۴/۰۲/۱۸

۱

۲

مهاباد

۱۳۶۴/۰۲/۲۲

۱

سقز

۱۳۶۴/۰۲/۳۰

۳

۴

دیواندره

۱۳۶۴/۰۳/۰۲

۳

۲

سقز

۱۳۶۴/۰۳/۱۴

۱

مریوان

۱۳۶۴/۰۴/۰۹

۲

۱

مریوان

۱۳۶۴/۰۴/۱۸

۱۱

۵

سرشیو

۱۳۶۴/۰۵/۰۱

۱

مهاباد

۱۳۶۴/۰۵/۲۶

۴

۳

سقز

۱۳۶۴/۰۶/۰۵

۱

۵

کامیاران

۱۳۶۴/۰۶/۱۱

۱

۲

سقز

۱۳۶۴/۰۷/۰۲

۱

مریوان

۱۳۶۴/۰۸/۰۶

۴

۱

سقز

۱۳۶۴/۰۸/۱۲

۱

۲۷

ارومیه

۱۳۶۴/۰۸/۲۲

۱

۲

مریوان

۱۳۶۴/۰۸/۲۳

۲

۱

سقز

۱۳۶۵/۰۹/۱۸

۳

۱

سقز

۱۳۶۵/۰۴/۰۵

۲

۱

دیواندره

۱۳۶۵/۰۴/۱۵

۴

۲

سقز

۱۳۶۵/۰۵/۰۲

۱

سقز

۱۳۶۵/۰۵/۱۱

۱

بوکان

۱۳۶۵/۰۶/۰۲

۱

۲

بوکان

۱۳۶۶/۰۶/۲۳

۱

سردشت

۱۳۶۶/۰۴/۱۷

۲

۴

سنندج

۱۳۶۶/۰۵/۰۴

۲

۱

سقز

۱۳۶۶/۰۵/۰۷

۱

سردشت

۱۳۶۶/۰۵/۱۴

۱

۳

سنندج

۱۳۶۶/۰۵/۱۲

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.