تشکیل کنگره ی ملی کرد و عدم حضور احزاب کرد ایرانی!!!

دیارو نادیار

 کنگره ملی کرد،بحثی است که بیشتر احزاب کلاسیک مانورهای زیادی در این خصوص داده اند و آن را با اهمیت وصف کرده اند.بدینگونه است که تمامی احزاب چهار بخش کردستان(ترکیه،ایران،عراق و سوریه) در آن شرکت داشته باشند و مسائل مربوط به بخش های مختلف کردستان در آن مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد.

 بعد از ماه ها جدل و کشمکش،کنگره توانست در ماه سپتامبر در شهر بروکسل بلژیک جلسه ایی تشکیل بدهد و جالب اینکه اکثر احزاب کرد ایرانی در آن شرکت نداشتند.حدک و حدکا که از همان اوایل مخالف حضور پژاک بودند و با آن مشکل داشتند،این بار حتی دعوت نشدند و پژاک و پ.ک.ک جایگاه زیادی در کنگره پیدا کردند و حتی به عنوان هیئت اجرایی،نقش بازی می کردند.

 کومله و زیر شاخه هایش برای این کنگره دعوت شده بودند که فقط شاخه ی عمر ایلخانی زاده در آنجا حضور پیدا کردند و دیگر شاخه ها آن را بایکوت کردند.

 بسی جای تامل است احزابی مانند حدکا و حدک که ادعای ناسیونالیستی دارند و خود را احزاب قدیمی ملی خطاب می کنند،حتی خبر نداشتند که چنین جلسه ایی قرار است برگزار شود،این مسئله جایگاه و وزن و محبوبیت این حزب را میان احزاب کردستانی نشان می دهد.

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.