ناگفته های اتحاد دو جناح حزب دمکرات کردستان ایران

دیار و نادیار

ناگفته های نشست هر دو جناح حزب دمکرات برای اتحاد :

–     تأکید حدک برای به رسمیت شناختن فعالیت ۹ ساله آنها از انشعاب تاکنون و اعلام رسمی آن جهت اتحاد که هنوز مورد موافقت حدکا قرار نگرفته و کماکان بر بازگشت آنها  تأکید می نمایند.

–     تقسیم مناصب به طور مساوی که تعدادی از مرکزیت هر دو جناح به ویژه آنهایی که منافعشان در خطر است مخالف آن می باشند.

–             نگرانی از ریزش نیرو که با عنایت به از دست دادن مناصب بعضی، تا ۵۰% اعضاء متصور است.

 

   حدکا اصرار دارد قبل از برگزاری کنگره ۱۶ اتحاد سر بگیرد اما حدک  مخالف است و می گوید بعد از برگزاری کنگره هر دو جناح، مرکزیت با هم نشست داشته و به توافق برسند.

–   برخی نیز معتقند خالد پس از اتحاد جانشین هجری در پست دبیرکلی خواهد شد.

– محمد نظیف قادری، چو، کریم پرویزی و حسن شرفی مخالف سرسخت اتحاد می باشند لیکن فشار اینقدر زیاد است که در ظاهر خود را موافق نشان داده یا سکوت می نمایند.

–  در حدک نیز قادر وریا (مسئول کمیسیون تشکیلات مخفی) از مخالفین اتحاد می باشد

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.