مواضع شدیداللحن پژاک در مقابل حدکا

دیار و نادیار

بعد از اینکه حزب دمکرات برای مستقر شدن در مرز کیله شین و دریافت گمرک هزینه ی زیادی را پرداخت کردند و اختلافات زیادی با پ.ک.ک در این رابطه پیدا کردند،بدوبستان هایی بین طرفین صورت گرفت و نیروهای پ.ک.ک قسمتی از مرز را ترک کردند و هر دو جناح حزب دمکرات نیروهایشان را در آنجا مستقر کردند.

 در این مدت پژاک نیز چندین بار طی بیانیه هایی حدکا را همکار جمهوری اسلامی یا نوچه ی پارتی و… خطاب کردند و هشدارهایی به آن ها دادند.در جدیدترین موضع،پژاک اعلام داشته است که پیشمرگ های حدکا در مناطق تحت نفوذ پارتی بر ضد گریلاهایمان تبلیغات منفی می کنند و قصد دارند نیروهایمان را جذب خودشان کنند.

 تهدیدها و هشدارهایی که پژاک به حدکا داده است،در برگیرنده ی این است که اگر تنشی میان پژاک و حدکا به وجود آمد،دیگر مسئولیت آن را نپذیرند و همانگونه که اعلام کرده اند نیروهای جمهوری اسلامی با پوشش پیشمرگ های حدکا در مناطق مرزی فعالیت می کنند و این دست پژاک را باز نگه می دارد برای هر گونه تعرض یا کشت و کشتاری که در آینده رخ خواهد داد.

2 Comments

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.