علی جوانمردی و تجزیه طلبی ۲

دیار و نادیار

در مطلب پیشین که در این خصوص در دیارو نادیار منتشر شد، برخی ابعاد شخصیتی علی جوانمردی و علت عناد او با یکپارچگی ایران واحد و دفاع او از جاسوس هسته ای ایران مشخص گردید. در پی انتشار این مطلب برخی خوانندگان محترم نظرات دیگری در این خصوص ارسال داشتند که بهانه ای شد برای نگارش دومین قسمت از این مطلب. در ادامه  این مطالب عیناً آورده می شود:

 اینکه در مطلب پیشین نوشته بودید علی جوانمردی مجری صدای آمریکا داماد حسن شرفی- معاون هجری، دبیرکل حزب تجزیه طلب دمکرات کردستان ایران باید اضافه کرد که وی بخاطر فساد اخلاقی از سیران شرفی (کارمند کُرد صدای امریکا با داشتن ۲ دختر) طلاق گرفت. در واشنگتن دستیار کلاهبرداری بوکانی تحت نام وکیل مهاجرت بود و هر دو از ایرانیان ویرجنیای واشنگتن کلاهبرداری کردند و به شدت منفور ایرانی های واشنگتن هستند. شایسته است این مطالب را نیز می نوشتید. فعلاْ به کردستان عراق فراری شده و زیر سایه  قذافی کُردها  گزارشهای غیرواقعی و مغرضانه علیه ایران از صدای آمریکا پخش می کند. او بیم آن را دارد در خاک آمریکا به جرم کلاهبرداری دستگیر شود.

   علی جوانمردی از صدای آمریکا سؤ استفاده می کند و موذیانه و علنی، دم از تجزیه عراق و استقلال کردستان می زند و در ازای دریافت پول؛ سنگ مسعود بارزانی را به سینه می زند که بطور غیرقانونی خود را رهبر کردها می داند و علیه ایران عقده گشایی می کند.حال همه می دانندعلت دفاع از تجزیه طلبی در بی بی سی و صدای آمریکا چیست؟!

این خبر از ۲۳ پیامم دوستان مالباخته صفحه در اینجا ذکر می شود و ما هم برای حق خواهی آنان منتشر می کنیم تا  ذات واقعی تجزیه طلبان مدعی و بی سواد را بیشتر بشناسیم:

https://www.facebook.com/tehran1357/photos/pb.171297916300872.
-۲۲۰۷۵۲۰۰۰۰٫۱۴۴۰۷۱۴۷۳۴٫/۸۲۶۷۷۶۹۸۷۴۱۹۶۲۵/?type=3&theater

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.