از قیاسش خنده آمد خلق را

دیار و نادیار

شاید یکی از اغراض پنهانی کومله از داستان سرایی و سناریو سازی بمب و ترور همین نکته بوده که در اطلاعیه های صادره برخی وابستگان آنها پس از چند رور مشاهده می شود و آن هم قیاس قطعنامه ۵۹۸ با قطعنلمه برجام و خنده دار تر مقایسه شرفکندی و قاسملو با رضا کعبی و مهتدی به صورت مستقیم و غیر مستقیم یا تلویحی است!

البته آرزو بر جوانان عیب نیست ولی شما اول فسادهای اخلاقی خودتان و خانواده تان را اصلاح کنید تا حداقل در اردوگاه خودتان مشهوریت، محبوبیت و اشتهاری پیدا کنید و سپس داستان ترور نافرجام بسازید و خود را با قاسملو و شرفکندی مقایسه کنید!

شاید یکی از اهداف طراحی کودکانه کومله همین موضوع بوده است. جای در پای بزرگان نهادن و جالب این که اعوان و انصار و وابستگان آنها آن هم به صورت غیر مستقیم و چند روز پس از داستان سرایی آن را مطرح کرده اند.

حتی اگر این ترور واقعی بود و داستان سرایی نبود و حتی اگر رضا کعبی یا مهتدی کشته می شد باز تفاوت میان آنها و قاسملو از زمین تا آسمان بود چه برسد به این داستان سرایی بچه گانه که خانواده خودشان هم باور نکرده اند.

گفتنی است دختر رضا کعبی در یک محفل خانوادگی پس از طرح موضوع ترور با خنده ای ملایم مضحک بودن آن را خاطر نشان ساخته است.

این همه استرس پس از ترور پدر البته طبیعی است!

1 Comment

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.