مشاجره تلفنى مصطفى هجرى و عبدالله مهتدى

پس از آنکه کومله مهتدی ازطرف UNPO بعنوان عضو رسمی پدیرفته شد و این پذیرش خوشحالی زیادی را برای اعضای این گروه در پی داشت؛گویا جناب مصطفی هجری!درجریان یک مکالمه تلفنی با عبه مهتدی! به این مورد که چرا بصورت رسمی از طرف این گروه و بعنوان رهبری کومله ازحمایت حدکا و شخص مصطفی هجری درجریان این پذیرش عضویت تشکروقدردانی نکرده است ودرپی همین اعتراض بود که مکالمه این دو به مشاجره و حتی فحاشی کشیده شد.گویا مچه گیان! چون وضعیت مالی بسیار نابسمانی دارد انتظار داشته که کومله مهتدی در قبال این حمایت به وی و حزبش پول و امتیازاتی بدهد ومهتدی زیر بار این در خواست نامشروع هجری نرفته و لذا اینچنین درگیری لفظی پیش امده است.شایان ذکر است که کومله مدتهای مدیدی بود که درخواست عضویت درUNPO را داده بود ولی با عضویتش موافقت نمیشد ولی اینبار قبل از برگزاری انتخابات هم انتظار میرفت که با درخواست عضویتش موافقت شود پس حمایت حدکا تاثیر چندانی در پذیرش عضویت کومله مهتدی نداشته است و انتظار هجری هم دور وچه بسا فراتراز عرف سیاسی میباشد.وجالبتراینست که،این حضرات که برسر قضیه ای به این بی ارزشی توان تحمل وتسامح با یکدیگر را ندارند داعیه رهبری کوردستان ایران را هم دارند چرا که عضویت در این سازمان هیچ امتیاز خاصی را درپی نداشته و ندارد چون اساساً سازمانی نیست که قدرتی داشته باشد و بتواند این قدرت را به اعضایش تفویض کند!

نخستین نفری باشید که برای این مطلب نظر ارسال می‌کند.!

نظر خود را ارسال کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.